Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Xem lời bài hát Making love out of nothing at all | Lyrics nhạc số 1 hiện nay

Xem lời bài hát Making love out of nothing at all | Lyrics nhạc số 1 hiện nay

Có phải bạn muốn tìm kiếm lời bài hát phải không? Nếu đúng như vậy thì bạn xem ngay lyrics bản nhạc Making love out of nothing at all tại web Xemloibaihat.com nhé.

Lời của bản nhạc Making love out of nothing at all | Bảng đầy đủ nhất cho các bạn đây.

I know just how to whisper,

and I know just how to cry;

I know just where to find the answers;

and I know just how to lie.

I know just how to fake it,

and I know just how to scheme;

I know just when to face the truth,

and then I know just when to dream.

READ  Lời bài hát Daydream - Wave | Lời bản nhạc hay nhất tại đây.

And I know just where to touch you,

and I know just what to prove;

I know when to pull you closer,

and I know when to let you loose.

And I know the night is fading,

and I know that time’s gonna fly;

and I’m never gonna tell you everything

I’ve got to tell you,

but I know I’ve got to give it a try.

And I know the roads to riches,

and I know the ways to fame;

I know all the rules

and then I know how to break ’em

and I always know the name of the game.

But I don’t know how to leave you,

and I’ll never let you fall;

and I don’t know how you do it,

making love out of nothing at all

(Making love)

out of nothing at all,

(making love)

out of nothing at all,

(making love)

out of nothing at all,

(making love)

READ  Lời bài hát Give me one reason - ZoeGirl | Lyrics bài hát hay nhất tại đây.

out of nothing at all,

(making love)

out of nothing at all

(making love)

out of nothing at all.

Every time I see you all the rays of the sun

are streaming through the waves in your hair;

and every star in the sky is taking aim

at your eyes like a spotlight,

The beating of my heart is a drum, and it’s lost

and it’s looking for a rhythm like you.

You can take the darkness from the pit of the night

and turn into a beacon burning endlessly bright.

I’ve got to follow it, ’cause everything I know, well it’s nothing till I give it to you.

I can make the runner stumble,

I can make the final block;

And I can make every tackle, at the sound of the whistle,

I can make all the stadiums rock.

I can make tonight forever,

Or I can make it disappear by the dawn;

READ  Xem ngay lyrics bài hát Cho Nhau Lý Do Riêng mới ra mắt tại đây.

And I can make you every promise that has ever been made,

And I can make all your demons be gone.

But I’m never gonna make it without you,

Do you really want to see me crawl?

And I’m never gonna make it like you do,

Making love out of nothing at all.

(Making love)

out of nothing at all

(making love)

out of nothing at all

(making love)

out of nothing at all

(making love)

out of nothing at all

(making love)

out of nothing at all

(making love)

out of nothing at all

(making love)

Trên là toàn bộ phần lời bài hát Making love out of nothing at all mà bạn cần tìm rồi nhé.
Xemloibaihat.com chúc bạn tìm được lời bản nhạc theo ý muốn của mình nhé.

Tìm kiếm liên quan đến lyrics bài hát Making love out of nothing at all.

#Making #love.
Ngoài xem lời bài Making love out of nothing at all bạn có thể xem thêm nhiều lời nhạc hay khác tại đây nhé .

Chân thành cảm ơn bạn đã theo dõi.