Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Trở Về Cát Bụi Lyrics | New Lyrics

Trở Về Cát Bụi Lyrics | New Lyrics

Are you searching for Trở Về Cát Bụi Lyrics? Would you like to see this lyrics? If that’s the case, then you can watch it right here.

View Trở Về Cát Bụi Lyrics | Lyrics of new songs.

Sống trên đời này người giàu sang cũng như
người nghèo khó.
Trời đã ban cho ta cám ơn trời dù sống thương đau
Mai kia chết rồi trở về cát bụi giàu khó như nhau
Nào ai biết trước số phận ngày sau ông trời sẽ
trao

READ  Lyrics ​twikipedia - ​bombs | New Today Lyrics

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Này nhà lớn lầu vàng son
Này lợi danh, chức quyền cao sang
có nghĩa gì đâu …sao chắc bền lâu
như nước trôi qua cầu

Này lời hứa … Này thủy chung
này tình yêu …chót lưỡi đầu môi
cũng thế mà thôi
Sẽ mất ngày mai như áng mây cuối trời

READ  Avicii - Wake Me Up (Lyrics) - Lyrics new.

Sống trên đời này tựa phù du có đây lại rồi
mất.
Cuộc sống mong manh xin nhắc ai đừng đổi
trắng thay đen
Nào người sang giàu đừng vì tham tiền bỏ nghĩa anh em
Người ơi xin nhớ cát bụi là ta …mai này chóng phai

READ  Yohio – Skylimit Lyrics | New Today Lyrics

Người nhớ cho ta là cát bụi trở về cát bụi
Xin người nhớ cho

Above is all the Trở Về Cát Bụi Lyrics that you need to find.

Xemloibaihat.com Wish you find the lyrics of your favorite music.

Search related to topics Trở Về Cát Bụi Lyrics.

#Trở #Về #Cát #Bụi #Lyrics.

In addition to this Trở Về Cát Bụi Lyrics you can see more lyrics here: https://vietnammelody.com/music-world.

Thank you.