Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Hợp âm bài hát Time boils the rain (时间煮雨) | Bảng chuẩn nhất

Hợp âm bài hát Time boils the rain (时间煮雨) | Bảng chuẩn nhất

Có phải bạn muốn tìm kiếm hợp âm bài hát phải không? Nếu đúng như vậy thì bạn xem ngay hợp âm bài hát Time boils the rain (时间煮雨) tại web Xemloibaihat.com nhé.

Bảng hợp âm bài nhạc Time boils the rain (时间煮雨) | Bảng chuẩn nhất cho các bạn chơi đàn.

hợp âm chia ở tone [Am]
intro:
[F] [G] [Am]
[F] [G] [C]
[F] [G] [Am] [D] [Dm] [G] [Am]
 
[F]Fēngchuī [G]yǔ chéng [Am]huā
[F]shíjiān [G]zhuī bù shàng [C]báimǎ
[F]nǐ nián [G]shào zhǎngxīn [D]de mèng [Dm]huà
[Dm]yīrán jǐn [Em]wòzhe [Asus4]ma [A]
[F]yún fān [G]yǒng chéng [Am]xià
[F]yǎnlèi [G]bèi suìyuè [C]zhēngfā
[F]zhè tiáo [Em]lùshàng de [Am]nǐ wǒ [D]
[Dm]yǒu shuí mí [G]lù le [C]ma
 
wǒmen [F]shuō hǎo [Em]bù fēn [Am]
yào [Dm]yīzhí [G]yīzhí zài yī [C]
[F]jiùsuàn yǔ shí [E]jiān wèi [Am]
jiù [Dm]suàn yǔ [G]quán shìjiè bèi [Csus4][C]
 
[F] [G] [Am]
[F] [G] [F]
 
[F]fēngchuī [G]liàng xuě [Am]huā
[F]chuī bái [G]wǒmen de [C]tóufà
[F]dāngchū [G]shuō yīqǐ [Am]chuǎng tiān [D]xià
[Dm]nǐmen hái [Em]jìdé [Asus4]ma [A]
 
[F]nà yī [G]nián shèng [Am]xià
[F]xīnyuàn [G]xǔ de wúxiàn [C]
[F]wǒmen [Em]shǒu lāshǒu [Am]yě chéng [D]zhōu
[F]huàguò bēi [G]shāng hé [Csus4]liú [C]
 
nǐ céng [F]shuōguò [Em]bu fēn [Am]
yào [Dm]yīzhí [G]yīzhí zài yī [C]
xiànzài [F]wǒ xiǎng [G]wèn wèn [Am]
shì [Dm]fǒu zhǐ [G]shì tóng yán wú [C][F]
[C]tiānzhēn [F]suìyuè [Em]bùrěn [Am]
qīng [Dm]chūn huāng [G]táng wǒ bù fù [C]
[F]dàxuě [G]qiú nǐ [E]bié mǒ [Am]
[Dm]men zài [G]yīqǐ de hén [C]
 
[F]dàxuě [G]yě wú [E]fǎ mǒ [Am]
[Dm]men gěi [G]bǐcǐ de yìn [C]
[F]jīnxī [G][Am]
[F]qīng [G]cǎo lí [C]
[F]míngyuè [Em]yè sòng [Am]jūn qiān [D]
[Dm]děng lái nián [Em]qiū [F]fēng qǐ [Am]

Trên là toàn bộ phần hợp âm bài hát Time boils the rain (时间煮雨) mà bạn cần tìm rồi nhé.
Xem lời bài hát chúc bạn có được bảng hợp âm chuẩn cho bài hát của mình nhé.

READ  Hợp âm bài hát Hợp âm Chia ly (Chuyện buồn tình yêu) - Đỗ Lễ | Bảng chuẩn nhất
READ  Hợp âm bài hát Qua Cơn Mê - Xemloibaihat.com cung cấp hợp âm nhạc bolero

Tìm kiếm liên quan đến bảng hợp âm bài hát Time boils the rain (时间煮雨).

#Time #boils #rain #时间煮雨.
Ngoài xem hợp âm bài hát Time boils the rain (时间煮雨) bạn có thể xem thêm nhiều bảng hợp âm khác tại đây nhé .

READ  Hợp âm bài hát Mobi Phú Quý - Xemloibaihat.com cung cấp hợp âm Việt chuẩn

Xem lời bài hát xin chân thành cảm ơn bạn đã theo dõi nhé