Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Hợp âm bài hát Rude Boy | Bảng chuẩn nhất

Hợp âm bài hát Rude Boy | Bảng chuẩn nhất

Có phải bạn muốn tìm kiếm hợp âm bài hát phải không? Nếu đúng như vậy thì bạn xem ngay hợp âm bài hát Rude Boy tại web Xemloibaihat.com nhé.

Bảng hợp âm bài nhạc Rude Boy | Bảng chuẩn nhất cho các bạn chơi đàn.

capo 6
 
[Am]Come here, rude [Em]boy boy
Can you get it up?
[F]Come here, rude [Dm]boy boy
Is you big enough?
[Am]Take it, take it
[Em]Baby, baby
[F]Take it, take it
Love [Dm]me, love me
[Am]Come here, rude boy[Em] boy
Can you get it[F] up?
Come here, rude boy [Đm]boy
Is you big enough?
[Am]Take it, take it
[Em]Baby, baby
Take it, [F]take it
[Dm]Love me, love me
 
[Am]Tonight I’m a [Em]
let you be the captain
[F]Tonight I’m a [Dm]let you
do your thing, yeah
[Am]Tonight I’m a [Em]let you be a rider
[F]Giddy up, giddy up, [Dm]giddy up babe
[Am]Tonight I’m a [Em]let it be fire
[F]Tonight I’m a [Dm]let
you take me higher
[Am]Tonight baby, we [Em]can get it on
[F]Yeah, we can get it on yeah
[Dm]Do you like it boy?
 
I [Am]wa-wa-want
What you [Em]wa-wa-want
[F]Give it to me, baby
Like [Dm]boom boom boom
What I [Am]wa-wa-want
Is what you [Em]wa-wa-want
Na na [F]ah[Dm]
 
[Am]Come here, rude [Em]boy boy
Can you get it up?
[F]Come here, rude [Dm]boy boy
Is you big enough?
[Am]Take it, take it
[Em]Baby, baby
[F]Take it, take it
Love [Dm]me, love me
[Am]Come here, rude boy[Em] boy
Can you get it[F] up?
Come here, rude boy [Đm]boy
Is you big enough?
[Am]Take it, take it
[Em]Baby, baby
Take it, [F]take it
[Dm]Love me, love me
 
[Am]Tonight I’m a[Em] give
it to you harder
[F]Tonight I’m a [Dm]turn your body out
[Am]Relax, let me [Em]do it how I wanna
[F]If you got it, I need [Dm]
it and I’m a put it down
[Am]Buckle up, I’m a [Em]
give it to you stronger
[F]Hands up, we can [Dm]
go a little longer
[Am]Tonight I’m a [Em]get a little crazy
[F]Get a little crazy, [Dm]baby
Do you like it boy?
I [Am]wa-wa-want
What you [Em]wa-wa-want
[F]Give it to me, baby
Like [Dm]boom boom boom
What I [Am]wa-wa-want
Is what you [Em]wa-wa-want
Na na [F]ah[Dm]
 
[Am]Come here, rude [Em]boy boy
Can you get it up?
[F]Come here, rude [Dm]boy boy
Is you big enough?
[Am]Take it, take it
[Em]Baby, baby
[F]Take it, take it
Love [Dm]me, love me
[Am]Come here, rude boy[Em] boy
Can you get it[F] up?
Come here, rude boy [Đm]boy
Is you big enough?
[Am]Take it, take it
[Em]Baby, baby
Take it, [F]take it
[Dm]Love me, love me
 
I [Dm]like the [C]way you touch [G]me there
I like the way [Dm]you pull my hair
[Dm]Baby, if I [C]don’t feel it
I [G]ain’t faking, no no
I [Dm]like when [C]you
tell me kiss it [G]here
So giddy up
Time to get it up
[G]You say you a rude boy
Show me what you got now
 
[Am]Take it, take it
[Em]Baby, baby
[F]Take it, take it
Love [Dm]me, love me
[Am]Come here, rude boy[Em] boy
Can you get it[F] up?
Come here, rude boy [Đm]boy
Is you big enough?
[Am]Take it, take it
[Em]Baby, baby
Take it, [F]take it
[Dm]Love me, love me
[Am]Come here, rude [Em]boy boy
Can you get it up?
[F]Come here, rude [Dm]boy boy
Is you big enough?
[Am]Take it, take it
[Em]Baby, baby
Take it, [F]take it [Dm]
[Am]Love me, love me
[Em]Love me, love me
[F]Love me, love me
[Dm]Love me, love me
[Am]Take it, take it
[Em]Baby, baby
Take it, [F]take it
Take it, [F]take it [Dm]
[Am]Love me, love me
[Em]Love me, love me
[F]Love me, love me
[Dm]Love me, love me
[Am]Take it, take it
[Em]Baby, baby
Take it, [F]take it
[Dm]Love me, love me [Am]

Trên là toàn bộ phần hợp âm bài hát Rude Boy mà bạn cần tìm rồi nhé.
Xem lời bài hát chúc bạn có được bảng hợp âm chuẩn cho bài hát của mình nhé.

READ  Hợp âm bài hát Niềm Tin Chiến Thắng | Bảng chuẩn nhất
READ  Cùng anh - Ngọc Dolil || guitar cover - Web cung cấp video karaoke dễ ca nhất

Tìm kiếm liên quan đến bảng hợp âm bài hát Rude Boy.

#Rude #Boy.
Ngoài xem hợp âm bài hát Rude Boy bạn có thể xem thêm nhiều bảng hợp âm khác tại đây nhé .

READ  Hợp âm bài hát Hợp âm Gìn giữ tình anh (Saving all my love for you) - Whitney Houston | Bảng chuẩn nhất

Xem lời bài hát xin chân thành cảm ơn bạn đã theo dõi nhé