Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Hợp âm bài hát Là Em (是你 – Shi Ni – It’s You) | Bảng chuẩn nhất

Hợp âm bài hát Là Em (是你 – Shi Ni – It’s You) | Bảng chuẩn nhất

Có phải bạn muốn tìm kiếm hợp âm bài hát phải không? Nếu đúng như vậy thì bạn xem ngay hợp âm bài hát Là Em (是你 – Shi Ni – It’s You) tại web Xemloibaihat.com nhé.

Bảng hợp âm bài nhạc Là Em (是你 – Shi Ni – It’s You) | Bảng chuẩn nhất cho các bạn chơi đàn.

capo 3
 
[G]Shì nǐ shì nǐ yī dìng shì nǐ
[D]shì nǐ shì nǐ zhēn de shì nǐ
[Em]shì nǐ shì nǐ rú guǒ shì nǐ
[C]ràng wǒ kàn dào [Cm]ràng wǒ yù dào nǐ [G]
 
[G]Xiàng zhǐ huì zì zhuǎn de xiǎo xīng [D]qiú
Yǒu shí kuài yǒu shí màn man de [Em]piāo liú piāo liú
Yǐ wéi [C]gū dú shì wéi yī [Cm]shàn cháng de jié [G]zòu
 
Yī gè [G]rén zài yín hé lǐ [D]yóu wán guò
Yī gè rén gēn liú xīng men [Em]nì xíng guò píng xíng guò
Shì hěn [C]kuài lè dàn yòu [Cm]xiàng shǎo diǎn shén [G]me
 
Ài kū [G]de méi guī yě yù jiàn le
Ài xiào [D]de hú lí yě xiè hòu le
Què méi yǒu [Em]tíng xià guò yī zhí zài wǎng qián zǒu
Xīn tiào xiàng [C]tīng dào le hé [Cm]zòu Oh [G]
 
Shuí yě zài zuò yī gè kàn lái shǎ shǎ de [D]mèng
Shuí de xīn shì yě shì wéi wéi [Em]suān de
Wéi wéi suān de
Shuí yě [C]zài xún zhǎo mǒu gè [Cm]xiǎo xiǎo de yǔ [G]zhòu
Shuí yě huì zài zhè ge shì jiè yǒu xiē [D]shī zhòng
Shuí de hú sī luàn xiǎng yě méi [Em]rén dǒng
Yě méi rén dǒng
Shuí cái [C]huì shì wǒ xiǎng shǒu [Cm]hù de xiǎo yǔ [G]zhòu
 
[G]Shì nǐ shì nǐ yī dìng shì nǐ
[D]shì nǐ shì nǐ zhēn de shì nǐ
[Em]shì nǐ shì nǐ rú guǒ shì nǐ
[C]ràng wǒ kàn dào [Cm]ràng wǒ yù dào nǐ [G]
 
[G]Tā men shuō de xīn dòng dào dǐ shì shén me
[D]Tā men shuō de xīn tòng nà yòu shì shén me
[Em]Love Love shén me shì [C]Love [Cm]Love [G]
[G]Tā men shuō xīn suì shì shén me
(Wǒ hái méi yǒu nòng dǒng)
[D]Tāmen shuō xīn huā shì shénme
Wǒ yě bù shì tài míng [Em]bái wǒ cāi
shì bù shì yǒu xiē xīn shì
huì shèng [C]kāi dé hěn tòng [Cm]kuài hé jīng cǎi [G]
 
Chén shuì [G]de wān dòu yě yù jiàn le
Shǎn shǎn [D]bō lí xié yě xiè hòu le
Què méi yǒu [Em]tíng xià guò yī zhí zài wǎng qián zǒu
Xiàng shì zhī [C]dào yǒu shuí děng [Cm]wǒ Oh [G]
 
Shuí yě zài zuò yī gè kàn lái shǎ shǎ de [D]mèng
Shuí de xīn shì yě shì wéi wéi [Em]suān de
Wéi wéi suān de
Shuí yě [C]zài xún zhǎo mǒu gè [Cm]xiǎo xiǎo de yǔ [G]zhòu
Shuí yě huì zài zhè ge shì jiè yǒu xiē [D]shī zhòng
Shuí de hú sī luàn xiǎng yě méi [Em]rén dǒng
Yě méi rén dǒng
Shuí cái [C]huì shì wǒ xiǎng shǒu [Cm]hù de xiǎo yǔ [G]zhòu
 
[G]Wow baby
[D]Wow baby
[Em]Nǐ hái zài nǎ lǐ piāo liú
Zài nǎ ge lù kǒu
[C]wǒ tīng de zhè yī shǒu gē
Nǐ yǒu méi yǒu tīng guò
[G]Wow baby
[D]Wow baby
[Em]Dāng wǒ nǔ lì zài tiān kōng shèng kāi yī chǎng
Měi lì de yān huǒ
[C]Nǐ de yǎn lǐ huì bù huì yǒu huā huǒ zài shǎn shuò [G]
 
Shuí yě zài zuò yī gè kàn lái shǎ shǎ [D]de mèng
Shuí de xīn shì yěshì wéi wéi [Em]suān de
Shuí yě [C]zài xún zhǎo mǒu gè [Cm]xiǎo xiǎo de yǔ [G]zhòu
Shuí yě huì zài zhè ge shì jiè yǒu xiē [D]shī zhòng
Shuí de hú sī luàn xiǎng yě méi [Em]rén dǒng
Yě méi rén dǒng
Shuí cái [C]huì shì wǒ xiǎng shǒu [Cm]hù de xiǎo yǔ [G]zhòu
 
[G]Shì nǐ shì nǐ yī dìng shì nǐ
[D]Shì nǐ shì nǐ zhēn de shì nǐ
[Em]Shì nǐ shì nǐ rú guǒ shì nǐ
[C]Ràng wǒ kàn dào [Cm]ràng wǒ yù dào nǐ

Trên là toàn bộ phần hợp âm bài hát Là Em (是你 – Shi Ni – It’s You) mà bạn cần tìm rồi nhé.
Xem lời bài hát chúc bạn có được bảng hợp âm chuẩn cho bài hát của mình nhé.

READ  Hợp âm bài hát Sóng - Bức Tường - Xemloibaihat.com cung cấp hợp âm Việt chuẩn
READ  Hợp âm bài hát Hợp âm Bài hát của em - Trang | Bảng chuẩn nhất

Tìm kiếm liên quan đến bảng hợp âm bài hát Là Em (是你 – Shi Ni – It’s You).

#Là #是你 #Shi.
Ngoài xem hợp âm bài hát Là Em (是你 – Shi Ni – It’s You) bạn có thể xem thêm nhiều bảng hợp âm khác tại đây nhé .

READ  Hợp âm bài hát This Land Is Our Land - Xemloibaihat.com cung cấp hợp âm Việt chuẩn

Xem lời bài hát xin chân thành cảm ơn bạn đã theo dõi nhé