Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Hợp âm bài hát Hợp âm Funky town – Lipps Inc | Bảng chuẩn nhất

Hợp âm bài hát Hợp âm Funky town – Lipps Inc | Bảng chuẩn nhất

Có phải bạn muốn tìm kiếm hợp âm bài hát phải không? Nếu đúng như vậy thì bạn xem ngay hợp âm bài hát Hợp âm Funky town – Lipps Inc tại web Xemloibaihat.com nhé.

Bảng hợp âm bài nhạc Hợp âm Funky town – Lipps Inc | Bảng chuẩn nhất cho các bạn chơi đàn.

Intro: [C][C]-[Bb][C] x 2

1. [C] Gotta make a move to a town that’s right for [C] [Bb] [C][C] [Bb] [C] me.
Town to keep me movin’,keep me groovin’ with
some [C] [Bb] [C C] [Bb] [C] energy.
Well, I [G] talk about it, [G7] talk about it, [G] talk about it,
[G7] talk about [G] [F] [G G] [F] [G] it talk about, talk [G7] about,
[G] talk about [G7] [C] [Bb] [C][C] [Bb] [C] movin’.

2. [C] Gotta move [C] [Bb] [C] on
[C] Gotta move [C] [Bb] [C] on
[C] Gotta move [C] [Bb] [C] on

READ  Hợp âm bài hát Em vội vàng ( yêu vội vàng chế ) đi lính | Bảng chuẩn nhất
[G] [G7] [G] [G7] x 1 [C] [C] [Bb] [C] x 6

3. [C] Won’t [Bb] you take me [C] [Bb] to Funkytown?
[C] Won’t [Bb] you take me [C] [Bb] to Funkytown?
[C] Won’t [Bb] you take me [C] [Bb] to Funkytown?
[C] Won’t [Bb] you take me [C] [Bb] [C] to Funkytown?

Interlude: [C] [Bb] [C] x 7 SAX: [G#] x 7

4. [C] Won’t [Bb] you take me [C] [Bb] to Funkytown?
[C] Won’t [Bb] you take me [C] [Bb] to Funkytown?
[C] Won’t [Bb] you take me [C] [Bb] to Funkytown?
[C] Won’t [Bb] you take me [C] [Bb] to Funkytown?

Interlude: [C] [Bb] [C] x 7 SAX: [G#] x 7

5. [C] Gotta make a move to a town that’s right for [C] [Bb] [C][C] [Bb] [C] me.

Town to keep me movin’,keep me groovin’ with
some [C] [Bb] [C C] [Bb] [C] energy.
Well, I [G] talk about it, [G7] talk about it, [G] talk about it,
[G7] talk about [G] [F] [G] [G] [F] [G] it talk about, [G7] talk about,
[G] talk about [G7] [C] [Bb] [C][C] [Bb] [C] movin’.

READ  Hợp âm bài hát Mashup Gánh Hàng Rau - Về Ăn Cơm - Xemloibaihat.com cung cấp hợp âm Việt chuẩn

6. [C] Gotta move [C] [Bb] [C] on
[C] Gotta move [C] [Bb] [C] on
[C] Gotta move [C] [Bb] [C] on

[G] [G7] [G] [G7] x1 [C] [C] [Bb] [C] x 16

7. [C] Won’t [Bb] you take me [C] [Bb] to Funkytown?
[C] Won’t [Bb] you take me [C] [Bb] to Funkytown?
[C] Won’t [Bb] you take me [C] [Bb] to Funkytown?
[C] Won’t [Bb] you take me [C] [Bb] to Funkytown? [C] [Bb] [C] x6

Interlude: [C] [Bb] [C] x 7 SAX: [G#] x 7

8. [C] Won’t [Bb] you take me [C] [Bb] to Funkytown?
[C] Won’t [Bb] you take me [C] [Bb] to Funkytown?
[C] Won’t [Bb] you take me [C] [Bb] to Funkytown?
[C] Won’t [Bb] you take me [C] [Bb] to Funkytown? [C] [Bb] [C] x6

Interlude: [C] [Bb] [C] x 7 SAX: [G#] x 7

9. [C] Won’t [Bb] you take me [C] [Bb] down to Funkytown?
[C] Won’t [Bb] you take me [C] [Bb] down to Funkytown?
[C] Won’t [Bb] you take me [C] [Bb] down to Funkytown?
[C] Won’t [Bb] you take me [C] [Bb] down to Funkytown? [C] [Bb] [C] x6

READ  Hợp âm bài hát Ddu-du Ddu-du (뚜두뚜두) - Xemloibaihat.com cung cấp hợp âm Việt chuẩn
[C] Won’t [Bb] you take me [C] [Bb] to Funkytown?
[C] Won’t [Bb] you take me [C] [Bb] to Funkytown?
[C] Won’t [Bb] you take me [C] [Bb] to Funkytown?
[C] Won’t [Bb] you take me [C] [Bb] to Fuuuunnnnkytown? [C] [Bb] [C] x6

Outro: [C] Take [Bb] me won’t you [C] take me? x 4
[C] I wanna [Bb] [C] go to [Bb] Funky [C] town x 4


Trên là toàn bộ phần hợp âm bài hát Hợp âm Funky town – Lipps Inc mà bạn cần tìm rồi nhé.
Xem lời bài hát chúc bạn có được bảng hợp âm chuẩn cho bài hát của mình nhé.

Tìm kiếm liên quan đến bảng hợp âm bài hát Hợp âm Funky town – Lipps Inc.

#Hợp #âm #Funky #town #Lipps.
Ngoài xem hợp âm bài hát Hợp âm Funky town – Lipps Inc bạn có thể xem thêm nhiều hợp âm hay khác tại đây nhé https://vietnammelody.com/hop-am-bai-hat.

Xin chân thành cảm ơn bạn đã theo dõi