Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Hợp âm bài hát Hallelujah | Bảng chuẩn nhất

Hợp âm bài hát Hallelujah | Bảng chuẩn nhất

Có phải bạn muốn tìm kiếm hợp âm bài hát phải không? Nếu đúng như vậy thì bạn xem ngay hợp âm bài hát Hallelujah tại web Xemloibaihat.com nhé.

Bảng hợp âm bài nhạc Hallelujah | Bảng chuẩn nhất cho các bạn chơi đàn.

Intro: 6/8 [C] [Am] [C] [Am]
 
I [C] heard there was a [Am] secret chord
That [C] David played and it [Am] pleased the lord
But [F] you don’t really [G] care for music, [C] do you? [G]
Well, it [C] goes like this the [F] fourth, the [G] fifth
The [Am] minor fall and the [F] major lift
The [G] baffled king com- [E] posing hallelu- [Am] jah
 
[F] Hallelujah, [Am] hallelujah, [F] hallelujah, [C] hallelu- [G] u-u-u- [C] jah
 
Well, [C] your faith was strong but you [Am] needed proof
You [C] saw her bathing [Am] on the roof
Her [F] beauty and the [G] moonlight over [C] threw you [G]
She [C] tied you to her [F] kitchen [G] chair
She [Am] broke your throne and she [F] cut your hair
And [G] from your lips she [E] drew the hallelu- [Am] jah
 
[F] Hallelujah, [Am] hallelujah, [F] hallelujah, [C] hallelu- [G] u-u-u- [C] jah
 
[C] Baby I’ve been [Am] here before
I’ve [C] seen this room and I’ve [Am] walked this floor
I [F] used to live [G] alone before I [C] knew you [G]
I’ve [C] seen your flag on the [F] marble [G] arch
Love [Am] is not a victory [F] march
It’s a [G] cold and it’s a [E] broken hallelu- [Am] jah
 
[F] Hallelujah, [Am] hallelujah, [F] hallelujah, [C] hallelu- [G] u-u-u- [C] jah
 
Well, [C] there was a time when [Am] you let me know
What’s [C] really going [Am] on below
But [F] now you never [G] show that to me [C] do you?[G]
And [C] remember when I [F] moved in [G] you?
And the [Am] holy dove was [F] moving too
And [G] every breath we [E] drew was hallelu- [Am] jah
 
[F] Hallelujah, [Am] hallelujah, [F] hallelujah, [C] hallelu- [G] u-u-u- [C] jah
 
Well, [C] maybe there’s [Am] a God above
But [C] all I’ve ever l [Am] learned from love
Was [F] how to shoot some [G] body who’d out [C] drew you [G]
And [C] it’s not a cry that [F] you hear at [G] night
It’s not [Am] somebody who’s [F] seen the light
It’s a [G] cold and it’s a [E] broken hallelu- [Am] jah
 
[F] Hallelujah, [Am] hallelujah, [F] hallelujah, [C] hallelu- [G] u-u-u- [C] jah

Trên là toàn bộ phần hợp âm bài hát Hallelujah mà bạn cần tìm rồi nhé.
Xem lời bài hát chúc bạn có được bảng hợp âm chuẩn cho bài hát của mình nhé.

READ  Hợp âm bài hát Never Had A Dream Come True - Xemloibaihat.com cung cấp hợp âm Việt chuẩn
READ  Hợp âm bài hát Đi Mua Đèn Cho Xưởng Hoạt Hình - Xemloibaihat.com cung cấp hợp âm Việt chuẩn

Tìm kiếm liên quan đến bảng hợp âm bài hát Hallelujah.

#Hallelujah.
Ngoài xem hợp âm bài hát Hallelujah bạn có thể xem thêm nhiều bảng hợp âm khác tại đây nhé .

READ  Hợp âm bài hát Thời Gian - Xemloibaihat.com cung cấp hợp âm chuẩn nhất

Xem lời bài hát xin chân thành cảm ơn bạn đã theo dõi nhé