Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Hợp âm bài hát Gotta go my own way | Bảng chuẩn nhất

Hợp âm bài hát Gotta go my own way | Bảng chuẩn nhất

Có phải bạn muốn tìm kiếm hợp âm bài hát phải không? Nếu đúng như vậy thì bạn xem ngay hợp âm bài hát Gotta go my own way tại web Xemloibaihat.com nhé.

Bảng hợp âm bài nhạc Gotta go my own way | Bảng chuẩn nhất cho các bạn chơi đàn.

Capo 2
tone [G]
(Intro)
[Em] [C] [G] [D]
[Em] [C] [G] [D]
 
(Verse)
[Em] I gotta say [C] what’s on [G] my mind. [D]
[Em] something [C] about us [G] doesn’t seem [D] right these days. [Em]
life [C] keeps getting in the [G] way. [D]
[Em] whenever we try, some-[C]how the plan
is [G] always rear-[D]ranged it’s [Am] so hard to [C] say,
but I’ve [G] gotta do what’s [D] best for me.
[C] you’ll be [D] okay
 
 
(Chorus)
I’ve [Em] got to move [C] on and be [G] who I [D] am
I [Em] just don’t be-[C]long here
I [D] hope you under-[Em]stand
we [C] might find our [G] place in this [D] world some-[Em]day
but [Am] at least for [C] now,
I gotta go my own way. [Em] [C] [G] [D]
 
 
(Verse)
[Em] don’t wanna [C] leave it all be-[G]hind, [D]
[Em] but I gave my [C] hopes up and I
[G] watch them [D] fall ev’ry time. [Em]
another [C] color turns to [G] grey, [D]
and it’s [Em] just to hard to [C]
watch it all [G] slowly fade [D] away.
[Am] I’m leavin’ to-[C]day ’cause [G]
I’ve gotta do [D] what’s best for me.
[C] you’ll be okay [D]
 
 
(Chorus)
I’ve [Em] got to move [C] on and be [G] who I [D] am
I [Em] just don’t be-[C]long here
I [D] hope you under-[Em]stand
we [C] might find our [G] place in this [D] world some-[Em]day
but [Am] at least for [C] now,
I gotta go my own way. [C]
 
 
(Bridge)
[C] what about us?
[G] what about [D] ev’rything we’ve [C] been through?
what about trust? [G]
you know I [D] never wanted to [C] hurt you.
and what about me? [G]
what am [D] I supposed to [C] do?
I gotta leave but I’ll [D] miss you.
I’ll miss you.
 
 
(Chorus)
[C] [G] uuuuuh so…
I’ve [Em] got to move [C] on and be [G] who I [D] am.
(why do you have to go?)
[Em] I just don’t [C] belong here I [D] hope you under-[Em]stand.
(I’m trying to understand)
we [C] might find our [G] place
in this [D] World some-[Em]day, but [Am] at least for [C] now,
(I want you to stay)
I wanna go my own way.
I’ve [Em] got to move [C] on and be [G] who I [D] am.
(What about us?)
[Em] I just don’t [C] belong here I [D] hope you under-[Em]stand.
(I’m trying to understand)
we [C] might find our [G] place
in this [D] World some-[Em]day, but [Am] at least for [C] now,
 
 
(Outro) x3
I gotta go my own way. [Em] [C] [G] [D]
 
 

Trên là toàn bộ phần hợp âm bài hát Gotta go my own way mà bạn cần tìm rồi nhé.
Xem lời bài hát chúc bạn có được bảng hợp âm chuẩn cho bài hát của mình nhé.

READ  Hợp âm bài hát Cứ Yêu - Xemloibaihat.com cung cấp hợp âm Việt chuẩn
READ  Hợp âm bài hát We Are Young - Xemloibaihat.com cung cấp hợp âm Việt chuẩn

Tìm kiếm liên quan đến bảng hợp âm bài hát Gotta go my own way.

#Gotta.
Ngoài xem hợp âm bài hát Gotta go my own way bạn có thể xem thêm nhiều bảng hợp âm khác tại đây nhé .

READ  Hợp âm bài hát Bài Hát Cho Em - Xemloibaihat.com cung cấp hợp âm Việt chuẩn

Xem lời bài hát xin chân thành cảm ơn bạn đã theo dõi nhé