Hợp âm bài hát Big Dreamer | Bảng chuẩn nhất

Có phải bạn muốn tìm kiếm hợp âm bài hát phải không? Nếu đúng như vậy thì bạn xem ngay hợp âm bài hát Big Dreamer tại web Xemloibaihat.com nhé.

Bảng hợp âm bài nhạc Big Dreamer | Bảng chuẩn nhất cho các bạn chơi đàn.

tone TFBOYS: F# capo 1
 
1. Yī gè yī gè [F] mèng fēi chū [C] le tiān chuāng
[Gm] Yī cì yī cì xiǎng chuān suō [Dm] jiù shí guāng
 
Yǔ zài [F] dà yě zǒng yào huí [C] jiā
Bèi lín shī de [Dm] xié shài gàn zài chū [Am]
Qīng sōng de bù [Bb] fá bèi ní tǔ [Dm] chōng shuā
[Gm] Lì liàng wú xiàn fàng [C]
 
[F] men bèi xiǎo shì dǎ [C] rǎo
Wéi xīn shì fán [Dm] nǎo gǔ gé hé [F] shí jiān sài [Bb] pǎo
Wèi lái de [Dm] zuì jiā nán zhǔ [Gm] jiǎo
Zhǔn méi zhǔn bèi [A] hǎo
 
[Bb] Dài zhe [C] guāng gēn [Am] wǒ fēi [Dm] xiáng
Gǎn shòu [Eb] fēng de sù dù zài ěr biān hū xiào yuǎn [C] fāng
 
Chorus: [F] Yī gè yī gè mèng fēi chū [C] le tiān chuāng
[Gm] Yī cì yī cì xiǎng chuān suō [Dm] jiù shí guāng
[Bb] Chā shàng zhú qīng tíng zhāng kāi [Dm] le chì bǎng
[Gm] Fēi dào rèn hé xiǎng yào qù [C] de dì fāng
 
[F] Yī gè yī gè mèng xiě zài [C] rì jì shàng
[Gm] Yī diǎn yī diǎn kào jìn nuò [Dm] bèi ěr jiǎng
[Bb] Zhī yào nǐ gǎn xiǎng jiù suàn [Dm]méi dào dá lǐ [Gm] xiǎng
Zhì shǎo [C] yǒu huí yì zhēn [F] cáng
 
2. Wǒ [F] men màn màn dì shēng [C] zhǎng
Cóng xiǎo de yuàn [Dm] wàng dào dà de [C] mèng xiǎng qǐ [Bb] háng
Jiān chí shì [Am] shēng mìng [Dm] de yǒng [Gm] héng
Tiào dòng de [A] xīn zāng
 
[Bb] Dài zhe [C] guāng gēn [Am] wǒ fēi [Dm] xiáng
Gǎn shòu [Eb] fēng de sù dù zài ěr biān hū xiào yuǎn [C] fāng
 
Chorus: [F] Yī gè yī gè mèng fēi chū [C] le tiān chuāng
[Gm] Yī cì yī cì xiǎng chuān suō [Dm] jiù shí guāng
[Bb] Chā shàng zhú qīng tíng zhāng kāi [Dm] le chì bǎng
[Gm] Fēi dào rèn hé xiǎng yào qù [C] de dì fāng
 
[F] Yī gè yī gè mèng xiě zài [C] rì jì shàng
[Gm] Yī diǎn yī diǎn kào jìn nuò [Dm] bèi ěr jiǎng
[Bb] Zhī yào nǐ gǎn xiǎng jiù suàn [Dm]méi dào dá lǐ [Gm] xiǎng
Zhì shǎo [C] yǒu huí yì zhēn [F] cáng
 
Rap:
Wèi lái shì shí me yàng
Xīn wèi mián yè wèi yāng
Xiàng zuàn shí yī yàng shǎn liàng oooh
Zhàn zài nì fēng de fāng xiàng
Fǎn ér gèng dà shēng dì chàng
YOLO qīng chūn jiù yī cì fēng kuáng
 
Chorus: [F] Yī gè yī gè mèng fēi chū [C] le tiān chuāng
[Gm] Yī cì yī cì xiǎng chuān suō [Dm] jiù shí guāng
[Bb] Chā shàng zhú qīng tíng zhāng kāi [Dm] le chì bǎng
[Gm] Fēi dào rèn hé xiǎng yào qù [C] de dì fāng
 
[F] Yī gè yī gè mèng xiě zài [C] rì jì shàng
[Gm] Yī diǎn yī diǎn kào jìn nuò [Dm] bèi ěr jiǎng
[Bb] Zhī yào nǐ gǎn xiǎng jiù suàn [Dm]méi dào dá lǐ [Gm] xiǎng
Zhì shǎo [C] yǒu huí yì zhēn [F] cáng g

Trên là toàn bộ phần hợp âm bài hát Big Dreamer mà bạn cần tìm rồi nhé.
Xem lời bài hát chúc bạn có được bảng hợp âm chuẩn cho bài hát của mình nhé.

READ  Hợp âm bài hát Русский парень - Xemloibaihat.com cung cấp hợp âm Việt chuẩn
READ  Hợp âm bài hát Vợ là nhất | Bảng chuẩn nhất

Tìm kiếm liên quan đến bảng hợp âm bài hát Big Dreamer.

#Big #Dreamer.
Ngoài xem hợp âm bài hát Big Dreamer bạn có thể xem thêm nhiều bảng hợp âm khác tại đây nhé .

READ  Hợp âm bài hát Đông Tây (東西) - Xemloibaihat.com cung cấp hợp âm Việt chuẩn

Xem lời bài hát xin chân thành cảm ơn bạn đã theo dõi nhé